Tingstad tar logistikk på alvor

Med gjennomsnittlig 10.000 leveranselinjer hver måned sier det seg selv at logistikk er viktig for Tingstad. Det har man tatt på alvor og siden 1998 har det vært et sterkt fokus på fagkompetanse ved hovedlageret, i Ålesund.
Kompetanse er viktig i alle ledd. I en velfungerende maskin fungerer alle tannhjulene sømløst i fellesskap. Begynner ett å lugge – påvirker det den totale effekten til hele maskineriet. Det viktigste i Tingstad er kompetansen til de ansatte, og det tok selskapet på alvor for lenge siden. Det er denne kompetansen som sikrer at Tingstad kan levere riktig kvalitet til riktig pris – til riktig tid.

Fag i fokus
Gjennomsnittlig hver måned sendes det ca. 10.000 leveranselinjer ut fra lageret til Tingstad. For å holde orden på dette skal man vite hva man gjør. I dag er 93,33% av de lageransatte faglært, det vil si at de har fagbrev. De som ikke har det, er i en læresituasjon.

– Vi foretrekker at flest mulige av våre medarbeidere har fagbrev, forteller lagersjef Rune Sandbukt. Det bygger styrke, forståelse og innsikt til logistikkfaget, som jo er svært viktig for driften i Tingstad. I tillegg får man også bedre lønn ved å være faglært og samholdet styrkes, vi har et veldig godt arbeidsmiljø her på lageret så det blir vinn-vinn for både den ansatte, organisasjonen og kundene våre.

I tillegg har Tingstad, gjennom et tett og godt samarbeid med NAV, tilbudt arbeidstrening/utplassering i flere tiår. Noen har også fått tilbud om fast ansettelse, når muligheten har meldt seg.

Hvis man ikke allerede er faglært ved ansettelsen tilbyr Tingstad skolering. Det gjelder også for de som har kommet inn i organisasjonen og fått tilbud om fast ansettelse via arbeidstrening.

– Det vanlige her er at personell med fem års praksis enten studerer på egenhånd, eller deltar på skoleundervisning. Skriftlig eksamen blir fullført som privatist og den praktiske eksamenen gjennomføres her ved Tingstad.

I Tingstad har dette vært vanlig i over 20 år og Rune Sandbukt var selv med på å innføre praksisen i 1998, da som tillitsvalgt i Fellesforbundet.

Godkjent som lærebedrift
For at en virksomhet skal kunne ansette lærlinger må bedriften bli godkjent som lærebedrift. Det stilles krav til både kapasitet og kompetanse for å oppnå denne statusen. I tillegg må man kunne tilby relevante arbeidsoppgaver som oppfyller målene i læreplanen for lærlingen.

Tingstad har hatt flere lærlinger i løpet av årene. Grunnet omorganiseringer og strukturendringer i organisasjonen har det vært en liten pause siden den siste som fullførte lærlingkontrakten i 2017. Nå er bedriften igjen godkjent som lærebedrift. For øyeblikket er det én lærling ved hovedlageret til Tingstad.

– Per i dag er det bare jeg som er faglig ansvarlig, forteller Rune, men han er rask med å påpeke at det er flere som kan være det. Snittansienniteten ved lageret ligger på rundt 14 år, så her er det mange som kvalifiserer til den oppgaven.

Logistikk-lærling, Stian Giskegjerde er godt fornøyd med Tingstad som lærested.
– Dette er en grei plass å jobbe, folkene er kjekke og jeg er fornøyd med arbeidstiden. Jeg liker det jeg jobber med og har lært mye siden jeg begynte før jul 2020. Jeg håper jeg får fortsette å jobbe her etter endt lærlingkontrakt, avslutter han.
 
Kompetansefokus i hele organisasjonen
Tingstad er en av Norges største spesialister på festeteknikk og pakninger. Vi samarbeider med alle bransjer og fagfelt, og utvikler løsninger innen festemateriell og tetninger til alt fra multinasjonale bedrifter til enkeltmannsforetak.

For å være en kunnskapsbedrift kreves det god rekruttering, langsiktig tenking og engasjerte medarbeidere i alle ledd. Administrerende direktør, Øivind Stensøe, understreker selskapets fokus på kompetanse.

– Økt kompetanse er viktig, vi snakker ofte om fire elementer når det gjelder kompetanse i Tingstad: Kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. Gjennom arbeidet med utdanningen fagbrev logistikk og lærlingordningen, tror vi at vi både får økt kunnskapsnivået, men også mer motiverte medarbeidere, avslutter Stensøe.