Stillinger ledig

Tingstad har for tiden to ledige stillinger, «Teknisk leder» og «Leder Teknologi og Digitalisering».

Teknisk leder

Teknisk leder har det overordnede ansvaret for teknisk utvikling og kvaliteten på våre produkter gjennom hele verdikjeden. Vedkommende vil jobbe på tvers i selskapet for å sikre teknisk kompetanse og kvalitet i alle ledd. Dette innebærer blant annet å være en pådriver for kompetanseutvikling og deling internt.

Les mer om stillingen her

 

Leder Teknologi og Digitalisering

Leder Teknologi og Digitalisering vil ha et helhetsansvar for drift og forvaltning av tjenester som er etablert i skyen. Dette innebærer ansvar for den digitale utviklingen med digitalisering og automatisering, oppfølging av leverandører av IT-tjenester, samt IT driftsstøtte og IT-sikkerhet.

Les mer om stillingen her

 

Rekruttering

Vi ansetter gjennom Converto. For mer informasjon om stillingene kan man henvende seg til Bjørn Sæther, mobil: 918 39 657