TINGSTAD POLITIKK

Kvalitets-, miljø- og HMS-politikk

Kundetilfredshet er en overordnet målsetting for Tingstad. Det innebærer at vi skal være en pålitelig leverandør som holder det vi lover.

Dette oppnår vi gjennom medarbeidere og ledere som:

  • Fokuserer på leveringspålitelighet
  • Samarbeider med leverandører som tilbyr kvalitetsprodukter
  • Velger miljøvennlig transport i størst mulig grad
  • Aktivt arbeider for å redusere vår miljøbelastning
  • Sørger for nødvendig sikkerhet i alle våre aktiviteter
  • Etablerer et godt og kompetent arbeidsmiljø

Vi etablerer nødvendige målinger for å ha fakta i arbeidet med forbedringer innen våre fokusområder. Årlig settes konkrete mål for å sikre kontinuerlig forbedring av våre HMS-, kvalitet- og miljøprestasjoner. Vi skal følge relevante lover/forskrifter og vi skal informere om vår miljøprofil til ansatte, leverandører og samarbeidsparter.

Alle som har et lederansvar er ansvarlig for kvaliteten av oppnådde resultater, «miljøytelsen» og HMS arbeidet innenfor sine definerte ansvarsområder.
Ved mangel på oppfyllelse av spesifiserte eller forventede krav, er enhver ansatt som oppdager dette ansvarlig for å rapportere dette. Det skal gjøres til nærmeste overordnede eller ved å bruke avvikssystemet.

Som administrerende direktør forplikter jeg meg herved til å være en pådriver for at vi arbeider etter gjeldende instrukser, rutiner, prosesser og en kontinuerlig forbedring av disse.

Ålesund, 22. desember 2017

Øivind Stensøe
CEO
Tingstad AS

ISO9001-bw ISO14001-bw Achilles-transq-bw Achilles-startbank-bw