TINGSTAD ER SERTIFISERT ETTER EN 1090-1

 

Sertifiseringen gir oss anledning til å, utstede samsvarserklæring og CE-merke produkter som skal benyttes i samvirkekonstruksjoner av stål og som omfattes av en harmonisert standard. Sertifiseringen gir brukeren trygghet for at vi har full sporbarhet i verdikjeden fra produksjon til ferdigstillelse og oppfyller alle krav standarden stiller.

Gjennom et topp moderne mekanisk laboratorium utfører vi test av materialenes egenskaper som grunnlag for samsvarserklering. Vår strekktestmaskin kan strekke 100 tonn, det betyr at vi kan teste i fullskala bolter i fasthetsklasse 10.9 i dimensjoner opp til M36 og i fasthetsklasse 8.8 opp til M39. Vi leverer bla tilpassede boltegrupper som CE merkes moe EN 1090-1, tilpasser gjengestenger, fundamentbolter og strekkstag i eget verksted. I tillegg til å tilpasse og CE merke egne produkter lagerfører vi CE merkede produkter etter harmoniserte standarder som EN 14399 og EN 15048 for henholdsvis forspente og ikke forspente forbindelser.
Med vennlig hilsen

Terje Vik

Teknisk Sjef Festemateriell