Etiske retningslinjer

Tingstad søker i enhver sammenheng å etterleve en høy etisk standard i vår forretningsførsel, både overfor egne medarbeidere, leverandører, kunder og myndigheter. Ettersom vi blir stadig mer internasjonale, både med hensyn til innkjøp og salg, har vi definert ti grunnprinsipper for internasjonal forretningsførsel.

Etiske spilleregler i internasjonal handel deles i gruppene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljøvern og antikorrupsjon. Våre interne standarder tar utgangspunkt i en internasjonalt anerkjent standard som er utviklet av bedriftsledere og FN i fellesskap (UN Global Compact).

Reglene er samordnet for alle virksomheter i KoppernæsGruppen.